יום שני, 9 בפברואר 2009

סיפורה של קופסה


במשפחתנו עוברת מה כהמ דורות קופסת הרחה של טבק.
קופסה זו הייתה שייכת כנראה לרבי אלימלך.
המנהג המשפחתי קובע כי קופסה זו תוענק לנכד הזכר הראשון שיוולד לסבא(כלומר היא מדלגת על דור אחד בכל פעם).
לקופסה זומיוחסות סגולות להצלחה ובריאות.
קוספה זו נמצאת כיום אצל בן דודה של אמי(גלי שרטוון) שהיה נכדו הראשון של סבא מוניו ולכן קיבל אותה בירושה.
סיפור מעניין.....
יהודים דתיים מארצות הברית ששמעו כי הקופסה של רבי אלימלך נמצאת ברשות המשפחה.
ביקשו לקבלה לכמה ימים לפני עסקה גדולה או החלטות חשובות.